2385030133 Πέρασμα, Φλώρινας georgiaada@hotmail.com